redaktor

2024-05-22

Podsumowanie programu profilaktycznego ,,NIE dla cyberprzemocy”

Młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczyła w realizowanym programie profilaktycznym ,,NIE dla cyberprzemocy”. Głównym założeniem programu było uświadomienie młodzieży ryzyka i zagrożenia związanego z cyberprzemocą, natychmiastowe reagowanie na formy i przejawy […]