Certyfikat: Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi