Dwie srebrne sztafety!!!

Zawody w sportach obronnych
2021-10-03
Giganci w Międzyrzeckim Rejonie Umocnień
2021-10-04