Finał akcji charytatywnej dla wągrowieckiego ZOL-u