Giganci w czołówce Ligi przedmiotowej – historycznej