Giganci w Międzyrzeckim Rejonie Umocnień

Dwie srebrne sztafety!!!
2021-10-03
Zawody w sportach obronnych
2021-10-06