Jubileusz 40-lecia Wągrowieckiego Chóru Kameralnego