Harmonogram rekrutacji


w terminie od 15 czerwca 2020 (poniedziałek) do 10 lipca 2020 (piątek) do godz. 15.00 należy:

  • zarejestrować się na stronie powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat i po uzupełnieniu danych osobowych wydrukować podanie (czynności te możesz dokonać w naszej szkole), które podpisane przez rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru
  • do podania należy dołączyć wymagane dokumenty
  • dostarczyć udokumentowane informacje o sukcesach w olimpiadach, zawodach sportowych.

od 26 czerwca (piątek) do 10 lipca (piątek) 2020 r.  do godz. 1500

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia (wtorek) 2020 r. do godz. 1500

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

12 sierpnia (środa) 2020 r. godz. 1000

  • Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

 19 sierpnia (środa) 2020 r. godz. 800

  • Publikacja list przyjętych