PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH

INFORMACJA O SPOSOBIE KSZTAŁCENIA

 • Kształcenie w zawodzie krawiec odbywa się w pracowni krawieckiej na terenie szkoły.
 • Czterotygodniowe turnusy w I, II i III klasie dokształcania teoretycznego w zawodzie krawiec odbywają się na terenie szkoły.
 • Uczniowie realizują zadania związane z wytwarzaniem oraz konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych.

UMIEJĘTNOŚCI (CELE KIERUNKOWE ZAWODU)

  • konstruowanie podstawowych wyrobów odzieżowych;
  • modelowanie podstawowych wyrobów odzieżowych;
  • dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
  • wykonywanie wyrobów odzieżowych.

Powiązania zawodu krawiec z innymi zawodami

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

MOD.O3

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

753105

Krawiec
311941

Technik przemysłu mody

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: KRAWIEC 753105

 Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • Materiałoznawstwo odzieżowe
 • Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży
 • Techniki wytwarzania odzieży
 • Język obcy w branży odzieżowej

O ZAWODZIE

 • SYMBOL CYFROWY ZAWODU 753105
 • Branża przemysłu mody (MOD)
 • Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych MOD.03.
 • Poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla kwalifikacji
 • Typ szkoły, w której odbywa się kształcenie w zawodzie: branżowa szkoła I stopnia

 W procesie kształcenia zawodowego kształtowane są umiejętności:

 • rozpoznawania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich,
 • określania ich właściwości oraz możliwości zastosowania,
 • dobierania fasonów odzieży do określonych typów sylwetek klientów,
 • korzystania z rysunków żurnalowych i modelowych,
 • wykonywania prostych projektów plastycznych
 • konstruowania i modelowania form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta.
 • wykonywania różnych asortymentów odzieży dla wszystkich grup wiekowych,
 • wykonywania przeróbek i napraw krawieckich wyrobów odzieżowych.

ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA.

 • Absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji:03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych otrzymuje dyplom zawodowy w zawodzie krawiec i może rozpocząć pracę zawodową.
 • Krawiec może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług.
 • Jednocześnie absolwent może kontynuować naukę w liceum dla dorosłych.
 • Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie krawiec, po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji 03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
 • Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunku włókiennictwo i przemysł mody, wzornictwo lub kierunkach artystycznych i innych. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu tytułu inżyniera lub magistra rozpoczyna karierę na rynku pracy.

EGZAMIN ZAWODOWY

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się na terenie szkoły pod koniec nauki w trzeciej klasie.

Składa się z dwóch części:

 • pisemnej z przedmiotów zawodowych
 • praktycznej z umiejętności szycia i obsługi maszyn i urządzeń.

Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

GALERIA ZDJĘĆ


NASZA PRACOWNIA


STROJE  PAŁUCKIE


HAFTY – NASZE PRACE


KONKURS DLA MŁODYCH PROJEKTANTÓW I KRAWCÓW PĘTELKA 2019


KONKURS DLA MŁODYCH PROJEKTANTÓW I KRAWCÓW PĘTELKA 2020


CHOINKA NA MANEKINIE


NOC ZAWODOWCÓW