SZKOŁA POLICEALNA

  • Technik administracji (czas trwania nauki 2 lata)
  • Technik usług kosmetycznych (czas trwania nauki 2 lata)
  • Technik BHP (czas trwania nauki 1,5 roku)

ZAPRASZAMY


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ( profil: wojskowo-policyjny):

  • 4 – letnie (podbudowa gimnazjum, szkoła podstawowa)
  • 3 – letnie (ZSZ, szkoła branżowa I stopnia)

ZAPRASZAMY


SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych (czas trwania nauki 2 lata)
  • Technik handlowiec (czas trwania nauki 2 lata)
  • Technik usług fryzjerskich (czas trwania nauki 2 lata)

Kontynuacja w zawodach: kucharz, fryzjer i sprzedawca. Podbudowa szkoła branżowa I stopnia.

ZAPRASZAMY