LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – profil policyjno – wojskowy               4 lata
(podbudowa: gimnazjum)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – profil policyjno – wojskowy               3 lata
(podbudowa: Branżowa Szkoła I Stopnia  3-letnia)

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

1. SYSTEM KSZTAŁCENIA:
– zaoczny

2. NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
– wiedza ogólna z zakresu szkoły średniej,
– absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej o dowolnym profilu, a po zdaniu egzaminu maturalnego na wyższej uczelni.

3. ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
– ogólnokształcące: przygotowanie do egzaminu maturalnego
– profil policyjno-wojskowy
– język polski
– języki obce: język angielski lub język niemiecki
– historia i społeczeństwo
– matematyka, geografia– w zakresie rozszerzonym
– prawoznawstwo i kryminalistyka

4. KONTYNUACJA NAUKI:
Po zdaniu egzaminu maturalnego można podjąć naukę na wyższej uczelni lub w szkole policealnej poprzez kształcenie specjalistyczne uzyskać tytuł technika w określonym zawodzie.