TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509

1. SYSTEM KSZTAŁCENIA
– zaoczny
– czas trwania nauki – 1,5 roku
– podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

2. NABYTE UMIEJĘTNOŚCI
– przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
– przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp
– bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie
– prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników

3. ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA
– monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy
– rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy
– podstawy z psychologii i socjologii
– ocenianie stopnia zagrożeń ryzyka zawodowego
– ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
– organizowanie szkoleń i usług z zakresu bhp

4. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.