Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
  • prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
  • obróbki druków cyfrowych;
  • prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
  • obróbki przestrzennych druków 3D.