Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.