Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.