Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
  • przechowywania towarów;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.