Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.