Dokumenty technikum:

 1. Wydruk wypełnionego podania po rejestracji elektronicznej;
 2. Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał dostarczany po jego otrzymaniu);
 3. Kserokopię skróconego aktu urodzenia;
 4. 2 fotografie podpisane (imię i nazwisko, adres i data urodzenia).

Dokumenty szkoła branżowa:

 1. Wydruk wypełnionego podania po rejestracji elektronicznej;
 2. Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał dostarczany po jego otrzymaniu);
 3. Zaświadczenie z zakładu w którym będzie odbywała się praktyczna nauka zawodu;
 4. Kserokopię skróconego aktu urodzenia;
 5. 2 fotografie podpisane (imię i nazwisko, adres i data urodzenia).

Dokumenty szkoła zaoczna:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły zaocznej;
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły;
 3. 3 fotografie podpisane (imię i nazwisko, adres i data urodzenia);

Druki dokumentów do wypełnienia:

Podanie o przyjęcie do szkoły zaocznej

     podanie – szkoła zaoczna

Niezbędne dokumenty można wydrukować u Nas w szkole. Jednocześnie przypominamy,

że na  dokumentach rekrutacyjnych wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Informacje dotyczące składania dokumentów

Zgodnie z zasadami rekrutacji kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów w Sekretariacie Uczniowskim.

Sekretariat czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

Po prawej stronie znajduje się mapka szkoły  z zaznaczonym sekretariatem.

ZAPRASZAMY