Konkurs Bożonarodzeniowy z języka angielskiego rozstrzygnięty!

Wyróżnienie dla Szkolnego Klubu Wolontariatu „Dar Życia”
2017-12-14
Promocja idei wolontariatu i transplantacji- cykl pogadanek.
2017-12-21