Nowy statut i załączniki


 1. STATUT
 2. Załącznik Nr 1 Wewnątrzszkolny system oceniania
 3. Załącznik Nr 2 Program wychowawczo profilaktyczny
 4. Załącznik Nr 3 Regulamin udzielania pomocy PPP
 5. Załącznik Nr 4 Regulamin zespołu do spraw planowania i koordynowania ppp
 6. Załącznik Nr 5 Regulamin dyżurów szkolnych
 7. Załącznik Nr 6 Regulamin Rady Rodziców
 8. Załącznik Nr 7 Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 9. Załącznik Nr 8 Regulamin Świetlicy Szkolnej
 10. Załącznik Nr 9 Regulamin zwolnień z wf
 11. Załącznik Nr 10 Regulamin Biblioteki Szkolnej
 12. Załązcnik Nr 11 Regulamin Doradcy Zawodowi
 13. Załącznik Nr 12 Instrukcja wewnątrzszkolnego egzaminu potw. kwalifikacje zawodowe
 14. Załącznik Nr 13 Regulamin Ośrodka
 15. Załącznik Nr 14 Wewnętrzna instrukcja organizacji matur