W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny.