Podsumowanie akcji profilaktycznej ,,Stop paleniu!”