Podsumowanie I Szkolnego Konkursu Wiedzy o Żywieniu