Podsumowanie konkursu plastycznego ,, Nie dla dopalaczy!”