Zebrania z rodzicami


L.p. TERMIN ZEBRANIA CEL TEMAT
1.

 

 

06.09.2021 r. – 17.00 – kl. I

 

07.09.2021 r. – 17.00 – kl. II

 

08.09.2021 r. – 17.00 – kl. III P

 

09.09.20201r. – 17.00 – kl. III G,

18.00 – spotkanie przedstawicieli rady rodziców

 

10.09.2021 r.

17.00, kl. IV

18.00 – spotkanie komitetu studniówkowego

-zapoznanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami oraz funkcjonowaniem szkoły

– uzupełnienie danych uczniów w dzienniku – istotne numery telefonu,

-zbieranie zgód od rodziców i opiekunów na szczepienie dzieci

-w klasach I zebranie od rodziców/opiekunów zgody na pomiar temperatury w szkole

– ustalenie z rodzicami/opiekunami dodatkowych środków ostrożności dotyczących funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi

-wybory do rad klasowych rodziców oraz do Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu

-zebranie Rady Rodziców

-powołanie komitetu studniówkowego- ustalenia wstępne

 

 

Informacje o organizacji i życiu szkoły oraz zasady funkcjonowania w czasie zagrożenia epidemicznego.
2. 22.11.2021r. –

17.00

klasy maturalne

online

-informacja o ocenach ndst dla rodziców uczniów klas maturalnych

-przypomnienie terminów i zasad przeprowadzenia egzaminu zawodowego i maturalnego

-indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich

Co sprzyja efektywnej nauce.
3. 15.11.2021 r.

17.00

online

– informacja o ocenach i zachowaniu

–przypomnienie zasad zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności  uczniów

-przypomnienie zasad i terminów przeprowadzenia egzaminu zawodowego

Co sprzyja efektywnej nauce.
4. 13.12.2021 r.

17.00

– informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną,

-omówienie frekwencji

-indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców

Dzień otwartych drzwi
5. 03.01.2022 r.

klasy maturalne

-podanie ocen za I semestr Informacja o ocenach -przesłana do każdego rodzica indywidualnie w  dzienniku elektronicznym
6. 13.01.2022 r. -podanie ocen za I semestr Informacja o ocenach -przesłana do każdego rodzica indywidualnie w  dzienniku elektronicznym
7. 24.03.2022 r.

klasy maturalne

17.00

online

– informacja o ocenach niedostatecznych

-indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców

Wybór dalszej drogi – materiały przygotowane przez doradcę zawodowego

 

8. 08.04..2022 r.

17.00

online

-informacja o ocenach i zachowaniu

 

Korzyści z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

 

9. 16.05.2022 r.

17.00

-informacja o ocenach ndst

-indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców

-spotkanie przedstawicieli rady rodziców

Dzień otwartych drzwi

 

 

Podsumowanie działań i diagnoza występujących problemów wychowawczych.