Zebrania z rodzicami


L.p. TERMIN ZEBRANIA CEL TEMAT
1.

 

 

09.09.2020 r. – 16.00 – kl. I

10.09.2020 r. – 16.00 – kl. IIG

11.09.2020 r. – 16.00 – kl. IIP

14.09.2020 r. – 16.00 – kl. IV,

17.00 – spotkanie komitetu studniówkowego

16.09.2020 r. –16.00, kl. III,

17.00 – spotkanie przedstawicieli rady rodziców

 • zapoznanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami oraz funkcjonowaniem szkoły
 • wybory do rad klasowych rodziców oraz do Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu
 • zebranie Rady Rodziców
 • powołanie komitetu studniówkowego- ustalenia wstępne
Informacje o organizacji i życiu szkoły oraz zasady funkcjonowania w czasie zagrożenia epidemicznego.
2. 12-13.10.2020 r.- 16.00
 • informacja o ocenach i zachowaniu
 • wskazówki dla rodziców jak motywować dziecko do nauki
 • omówienie zasad, metod nauczania zdalnego w szkole
 • przypomnienie zasad usprawiedliwianie nieobecności i zwalnianie uczniów
 • przypomnienie zasad przeprowadzenia egzaminu zawodowego i maturalnego
Motywowanie do nauki.

 

12. 10.2020 r. – 17.00
klasy maturalne
 • spotkanie komitetu studniówkowego
Studniówka w dobie pandemii
19.11.2020r. – 16.00
klasy maturalne
 • informacja o ocenach ndst dla rodziców uczniów klas maturalnych
 • przypomnienie zasad przeprowadzenia egzaminu zawodowego i maturalnego
 • przeprowadzenie ankiety – „Nasze wartości”
 • indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców
Nasze wartości.
3. 23. 11.2020 r.
 • informacja o ocenach i zachowaniu
 • przypomnienie rodzicom o całkowitym zakazie palenia papierosów na terenie szkoły
 • przeprowadzenie ankiety – „Nasze wartości”
Nasze wartości.
4. 04.01.2021 r.
klasy maturalne
 • podanie ocen za I semestr
Informacja o ocenach – przesłana do każdego rodzica indywidualnie w dzienniku elektronicznym
5. 11.01.2021 r.
 • informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną,
 • omówienie frekwencji
 • przypomnienie zasad zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów
 • indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców
Promocja zdrowego stylu życia.
6. 22.01.2021 r.
 • podanie ocen za I semestr
 Informacja o ocenach -przesłana do każdego rodzica indywidualnie w dzienniku elektronicznym
7. 25.03.2021 r.
klasy maturalne
 • informacja o ocenach niedostatecznych
 • indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców
Wybór dalszej drogi – materiały przygotowane przez doradcę zawodowego

-punkt konsultacyjny

8. 12.04.2021r.
 • informacja o ocenach i zachowaniu
Ekologia. Moda czy konieczność.
9. 17.05.2021 r.
 • informacja o ocenach ndst
 • indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców
 • spotkanie przedstawicieli rady rodziców
Podsumowanie działań i diagnoza występujących problemów wychowawczych