„SLEEVEFACE – ubierz się w książkę” – zakończenie konkursu fotograficznego