Spotkanie handlowców z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów