Spotkanie z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP i policji