test


Matury 2021 – harmonogram

4 maja:

    9.00 – język polski (poziom podstawowy)

5 maja:

    9.00 – matematyka (poziom podstawowy)

 

6 maja:

    9.00 – język angielski (poziom podstawowy)

7 maja:

    9.00 – język angielski (poziom rozszerzony)

    14.00 – filozofia (poziom rozszerzony)

 

10 maja:

    9.00 – język polski (poziom rozszerzony)

11 maja:

    9.00 – matematyka (poziom rozszerzony)

    14.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

 

12 maja:

    9.00 – biologia (poziom rozszerzony)

13 maja:

    9.00 – geografia (poziom rozszerzony)

    14.00 – język niemiecki (poziom podstawowy)

14 maja:

    9.00 – chemia (poziom rozszerzony)

    14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony)

17 maja:

    9.00 – historia (poziom rozszerzony)

18 maja:

    9.00 – fizyka (poziom rozszerzony)

19 maja:

    9.00 – informatyka (poziom rozszerzony)