MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH III stopnia

Wychowawca – Sławomir Hoffmann

od  28.09.2020r. do 23.10.2020r.

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12.20-13.05
13.15-14.00
14.05-14.50 Diagnostyka

                 H.  

Elektr.

                Sz.  

Diagnostyka

                  H.  

Elektr.

                 Sz.  

Działalność

                 P.  

14.55-15.40 -„-

                 H.  

-„-

                Sz.  

-„-

                  H.  

-„-

                 Sz.  

-„-

                 P.  

15.45-16.30 -„-

                 H.  

Diagnostyka

                 H.  

-„-

                  H.  

-„-

                 Sz.  

Język

                 J.  

16.35-17.20 -„-

                 H.  

-„-

                 H.  

-„-

                  H.  

-„-

                 Sz.  

-„-

                 J.  

17.25-18.10 -„-

                 H.  

Budowa

                 H.  

-„-

                  H.  

-„-

                 Sz.  

-„-

                 J.  

18.15-19.00 Budowa

                 H.  

-„-

                 H.  

-„-

                  H.  

Działalność

                  P.  

-„-

                 J.  

19.05-19.50 -„-

                 H.  

-„-

                 H.  

-„-

                  H.  

-„-

                  P.  

 

 

– Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych – S.Hoffmann 56 (14 g.tyg.)

– Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów – J.Szczepaniak 28 (7 g.tyg.)

– Budowa pojazdów samochodowych                       – S.Hoffmann 20 (5 g.tyg.)

– Działalność gospodarcza                                      – J.Peksa(16 (4 g.tyg.)

– Język angielski zawodowy                                   – M.Jeneralczyk 16 (4 g.tyg.)

 

H – Sławomir Hoffmann

P – Jarosław Peksa

Sz – Janusz Szczepaniak

J – Marta Jeneralczyk


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH II stopnia

Wychowawca – Janusz Szczepaniak

od  28.09.2020r. do 23.10.2020r.

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12.20-13.05
13.15-14.00 Budowa

                 H.  

Diagnostyka

                 H.  

14.05-14.50 Podstawy

                S.  

-„-

                 H.  

Przepisy

                  L.  

Budowa

                  H.  

-„-

                 H.  

14.55-15.40 -„-

                S.  

-„-

                 H.  

-„-

                   L.  

-„-

                  H.  

-„-

                 H.  

15.45-16.30 -„-

                S.  

Elektr.

               Sz.  

-„-

                   L.  

Diagnostyka

                  H.  

-„-

                 H.  

16.35-17.20 -„-

                S.  

-„-

               Sz.  

-„-

                   L.  

-„-

                  H.  

-„-

                 H.  

17.25-18.10 Elektr.

              Sz.  

-„-

               Sz.  

-„-

                   L.  

-„-

                  H.  

-„-

                 H.  

18.15-19.00 -„-

              Sz.  

-„-

               Sz.  

-„-

                   L.  

-„-

                  H.  

 
19.05-19.50 -„-

              Sz.  

-„-

               Sz.  

-„-

                   L.  

 

 

– Podstawy konstrukcji maszyn                                    – B.Smykowski 16 (4 g.tyg.)

– Przepisy ruchu drogowego                                         – M.Liske 28 (7 g.tyg.)

– Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych       – S.Hoffmann 40 (10 g.tyg.)

– Elektryczne i elektroniczne wyposażenie

pojazdów samochodowych                                         – J.Szczepaniak 32 (8 g.tyg.)

– Budowa pojazdów samochodowych                           – S.Hoffmann 20 (5 g.tyg.)

 

H – Sławomir Hoffmann

L – Michał Liske

Sz – Janusz Szczepaniak

S – Bogdan Smykowski


STOLARZ III stopień

 Wychowawca – Robert Kaźmierczak

od  28.09.2020r. do 23.10.2020r.

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12.20-13.05  
13.15-14.00         Naprawa

K.

14.05-14.50 Podstawy

K.

Technologia

          K.

Język

G.

Działalność

          P.

-„-

                 K.

14.55-15.40 -„-

                K.

-„-

                K.

-„-

                 G.

-„-

                 P.

-„-

                 K.

15.45-16.30 -„-

                K.

-„-

                 K.

-„-

                 G.

-„-

                 P.

Podstawy

K.

16.35-17.20 -„-

                K.

-„-

                 K.

-„-

                 G.

-„-

                 P.

-„-

                K.

17.25-18.10 -„-

                K.

-„-

                 K.

Naprawa

K.

Technologia

          K.

-„-

                K.

18.15-19.00 -„-

                K.

-„-

                 K.

-„-

                 K.

-„-

                K.

-„-

                K.

19.05-19.50   -„-

                 K.

-„-

                 K.

-„-

                 K.

 

 

– Technologia stolarstwa                                 – 40 g.(10g. tyg.) R.Kaźmierczak

– Podst.obróbki ręcznej i maszynowej drewna  – 40 g.(10g.tyg.) R.Kaźmierczak

– Naprawa, konserwacja wyrobów stolarskich  – 24 g. (6g. tyg.) R.Kaźmierczak

– Działalność gospodarcza                             – 16g. (4g. tyg.) J.Peksa

– Język angielski zawodowy                           – 16g. (4g. tyg.) A.Gruszka

 

K – Robert Kaźmierczak

P – Jarosław Peksa

G – Aleksandra Gruszka


SPRZEDAWCA 

III stopień

wychowawca  – Ewelina Skałbania

od  28.09.2020r. do 23.10.2020r.

Lp. Poniedziałek

OD 8.00

Wtorek

        

Środa

      

Czwartek

OD 8.00

Piątek

 

12.20-13.05 Obsługa

 S.

    Obsługa

 S.

Język

 Z.

13.15-14.00 -„-

 S.

Obsługa

 S.

  -„-

 S.

-„-

 Z.

14.05-14.50 -„-

 S.

-„-

 S.

Obsługa

 S.

-„-

 S.

-„-

 Z.

14.55-15.40 -„-

 S.

-„-

 S.

-„-

 S.

-„-

 S.

-„-

 Z.

15.45-16.30 -„-

 S.

-„-

 S.

Towar

 P.

  Działal.

 P.

16.35-17.20 -„-

 S.

-„-

 S.

-„-

 P.

  -„-

 P.

17.25-18.10 -„-

 S.

-„-

 S.

-„-

 P.

  -„-

 P.

18.15-19.00 -„-

 S.

-„-

 S.

-„-

 P.

  -„-

 P.

19.05-19.50 -„-

 S.

       

 

– Działalność gospodarcza                         – J.Peksa 16 (4 godz. tyg.)

– Język angielski zawodowy                       – J.Zborowska 16 (4 godz. tyg.)

– Obsługa klientów                                   – E.Skałbania 88 (22 godz. tyg.)

– Towar jako przedmiot handlu                   – J.Peksa 16 (4 godz. tyg.)

 

P – Jarosław Peksa

S – Ewelina Skałbania

Z – Joanna Zborowska


KUCHARZ 

II stopnia

wychowawca  – Barbara Szwed-Kowalska

od  28.09.2020r. do 23.10.2020r.

 Lp. Poniedziałek Wtorek

        

Środa

      

Czwartek Piątek

 

12.20-13.05   Technologia

Sz.

Technologia

Sz.

   
13.15-14.00   -„-

Sz.

-„-

Sz.

Technologia

Sz.

Technologia

Sz.

14.05-14.50 Technologia

Sz.

-„-

Sz.

-„-

Sz.

-„-

Sz.

-„-

Sz.

14.55-15.40 -„-

Sz.

-„-

Sz.

-„-

Sz.

-„-

Sz.

-„-

Sz.

15.45-16.30 -„-

Sz.

-„-

Sz.

-„-

Sz.

-„-

Sz.

-„-

Sz.

16.35-17.20 -„-

Sz.

Wyposażenie

Sz.

-„-

Sz.

Wyposażenie

Sz.

-„-

Sz.

17.25-18.10 -„-

Sz.

-„-

Sz.

  -„-

Sz.

-„-

Sz.

18.15-19.00 -„-

Sz.

-„-

Sz.

  -„-

Sz.

-„-

Sz.

19.05-19.50      

 

   

 

 

– Wyposażenie zakładów gastronomicznych – B.Szwed-Kowalska 24 (6 godz.tyg.)

– Technologia gastronomiczna                       – B.Szwed-Kowalska 112 (28 godz.tyg.)

Sz – Barbara Szwed-Kowalska