Biblioteka szkolna ogłasza konkurs

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs

21.04.2017 - 22.04.2017

Regulamin konkursu

„MEMem w Reymonta”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.

2. Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie ZSP nr 1 w Wągrowcu.

3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu ” Wieś oczami Reymonta „, realizowanego przez bibliotekę (III-V 2017r.).

4. Celami konkursu są:

• zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Władysława Reymonta,

• zachęcenie uczniów do aktywności twórczej oraz próby interpretacji tekstu literackiego przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych,

• rozwijanie umiejętności i kreatywności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.

5. Zasady uczestnictwa w konkursie:

• Zadaniem konkursowym jest opracowanie MEMów dotyczących życia i (lub) twórczości Władysława Reymonta, przy wykorzystaniu narzędzi strony internetowej www.memy.pl, aplikacji ToonyTool, itp.

• MEM musi stanowić samodzielną pracę ucznia, nie może naruszać wartości etycznych i praw osób trzecich.

• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 projekty MEMa.

• MEM powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG, przesłanego na adres mailowy:telimena50@o2.pl, w temacie wpisując: „Konkurs” oraz imię i nazwisko autora.

• termin zgłaszania projektów upływa dnia 21.04.2017r.

6. Prace spełniające wszystkie wymogi określone w pkt. 5 oceniane będą według poniższych kryteriów:

• oryginalność pomysłu,

• zgodność z tematem,

• estetyka i czytelność.

7. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, która zdecyduje o wyborze najlepszego MEMa. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego projektu.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju br. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły i/lub facebooku wraz z publikacją wybranych MEMów.

9. Laureat konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową.

10. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz zgłoszonych do konkursu prac, na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku, a także wykorzystywanie tych prac do promocji szkoły.

11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

Szczegóły

Początek:
21.04.2017
Koniec:
22.04.2017
Kategorie Wydarzenie:
,