Egzamin Zawodowy – Informacje organizacyjne

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Egzamin Zawodowy – Informacje organizacyjne

17.06.2020 @ 08:00 - 8.07.2020 @ 17:00

INFORMACJE ORGANIZACYJNE – Egzamin Zawodowy w dniach 22.06.oraz 23.06 2020 r.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

 

I. PLAN BUDYNKU SZKOŁY

II. GRAFIK SZCZEGÓŁOWY

 1. 22 czerwiec ( poniedziałek)GRAFIK SZCZEGÓŁOWY

godz. 9:00      Egzamin Praktyczny

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY – (Kwalifikacje)
s.gimn.SZKOŁA A od 8:10 AU.22, A.31, A.23
ŚWIETLICA B od 8:10 AU.68,  E.18

 

22 czerwiec ( poniedziałek

godz. 13:00    Egzamin Praktyczny

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY
ŚWIETLICA B od 12:20 T.15
s.gimn.WARSZTATY B od 12:20 A.32, R.22

 

22 czerwiec ( poniedziałek )

godz. 16:00  Egzamin Praktyczny

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY
s.g.WARSZTATY B od 15:20 A.30

 

23 czerwiec ( wtorek )         

godz. 10:00      EGZAMIN PISEMNY

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY
s.g.SZKOŁA A od 9:10 AU.22,TG.07-TECHNIKUM
s.g.WARSZTATY C od 9:10 AU.35, EE.08, MG.18-TECHNIKUM
ŚWIETLICA B od 9:10 A.12,T.06,A.18 -MG.18,TG.07 –SZKOŁA BRANŻOWA
s.105 B od 9:10 AU.68- POLICEALNA
s.106 A od 9:10 AU.20, AU.23 TECHNIKUM
KORYTARZ NA PIĘTRZE- SZKOŁA B od 9:10 Wszystkie pozostałe kwalifikacje Szkoła Branżowa(AU.12 tapicer, AU.14 krawiec, AU.15 stolarz, AU.20 sprzedawca, MG.19 operator obrabiarek skrawających,MG.20  ślusarz, TG.04 cukiernik, TG.05 wędliniarz,)

 

23 czerwiec ( WTOREK )

godz. 12:00    EGZAMIN PISEMNY

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY
s.g.SZKOŁA A od 11:20 AU.21 fryzjer oraz technik usług fryzjerskich ,MG.12 i M.12 Elektromechanik pojazdów samochodowych,,EE.02 technik mechatronik,E.13 technik informatyk

 

23 czerwiec ( WTOREK )

godz. 14:00    EGZAMIN PISEMNY

NAZWA SALI WEJŚCIE GODZ. WEJŚCIA ZDAJĄCY
s.gimn.WARSZTATY B od 13:15 AU.62 tech. usług kosmet.E.19 tech.mechatronik

 

UWAGA – POZOSTAŁE EGZAMINY BĘDĄ PRZEPROWADZANE WEDŁUG HARMONOGRAMU ZAŁĄCZONEGO NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE  UCZEŃ-EGZAMIN ZAWODOWY.

 

III. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W DNIU EGZAMINU NA TERENIE SZKOŁY

 1. Przed przybyciem do szkoły w dniu egzaminu zdający powinien najpierw zapoznać się z planem budynku szkoły, na którym oznaczone są trzy wejścia (A, B i C) przeznaczone dla zdających, grafikiem organizacyjnym egzaminów oraz niniejszą instrukcją,
 2. Z grafiku organizacyjnego zdający odczytuje salę, w której będzie zdawać egzamin oraz wejście przy którym należy się ustawić w kolejce o wskazanej godzinie w danym dniu,
 3. Należy przybyć na teren szkoły o godzinie umożliwiającej bezpieczne i sprawne wejście do sali egzaminacyjnej – w grafiku podane są godziny, od której zdający będą pojedynczo, w bezpiecznej odległości wpuszczani do budynku,
 4. Należy tak zaplanować sobie dojazd do szkoły, aby uniknąć spóźnienia gdyż muszą być zapewnione bezpieczne warunki wpuszczania do budynku i sali, muszą być przeprowadzone procedury formalne jak np. podpis na liście, szkolenie organizacyjne, a w obecnej sytuacji prace te będą trwały dłużej i może dojść do opóźnienia rozpoczęcia egzaminu,
 5. Zdający przez cały czas pobytu na terenie szkoły i w budynku podczas prac organizacyjnych mają zasłonięte usta i nos maseczką ochronną. Maseczkę zdający mogą zdjąć po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej. Ponowne założenie maseczki ochronnej następuje w momencie opuszczania sali egzaminacyjnej,
 6. Przed wejściem do budynku zdający ustawiają się w bezpiecznych odległościach, minimum ok.2m od siebie, nie tworząc skupisk i grup. Zaleca się tworzyć uporządkowaną kolejkę w kolejności wynikającej z przybywania kolejnych zdających,
 7. Po wejściu do szkoły zdający będzie poinstruowany o konieczności dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym pozostawionym do dyspozycji przy wejściu do szkoły,
 8. Należy ściśle wykonywać polecenia pracowników szkoły pomagających przy organizacji i przebiegu wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku szkoły,
 9. Po wejściu do szkoły należy kierować się prosto do sali, w której będzie odbywał się egzamin. Niedopuszczalne jest przemieszczanie się po całym terenie budynku bez potrzeby. Po wejściu do sali, podpisaniu listy obecności, wylosowaniu numeru stolika i zajęciu miejsca, zdający do czasu rozpoczęcia egzaminu może opuścić salę np. w celu skorzystania z toalety czy pomocy pracownika medycznego – takie wyjście będzie wtedy uzgodnione z przewodniczącym zespołu nadzorującego,
 10. Przybywający zdający przed salę egzaminacyjną czekają na wejście – w sytuacji gdy zacznie pojawiać się kolejka należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą – minimum 2m,
 11. Po wejściu do sali zdający będą pod opieką zespołu nadzorującego, który poinstruuje zdających o szczegółowych procedurach egzaminu,
 12. Na teren budynku szkoły wnosić należy tylko i wyłącznie niezbędne materiały i odzież. W zależności od pogody w danym dniu, różne będzie zapotrzebowanie na pomieszczenia pomocnicze w celu pozostawienia np. odzieży wierzchniej. Jeśli wystąpi taka potrzeba, zdający będą mogli pozostawić swoją odzież wierzchnią w przygotowanym pomieszczeniu w pobliżu sali egzaminacyjnej. Za rzeczy osobiste pozostawione w tej odzieży szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej. Wszelkie dokumenty, portfel itp. należy ograniczyć do minimum i nie pozostawiać ich w wyżej wskazanym pomieszczeniu,
 13. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych – jeśli takie urządzenie zostanie ujawnione podczas egzaminu – zdającemu zostanie przerwany egzamin zgodnie z obowiązującymi w rozporządzeniu zapisami. Wspomnianych urządzeń nie będzie można zdeponować przed egzaminem pod opieką pracownika szkoły.
 14. Na egzamin zdający przynosi własny długopis z czarnym tuszem, którym podpisuje listę obecności, a później z niego korzysta podczas egzaminu. Warto mieć długopis zapasowy,
 15. Oprócz długopisu zdający może mieć na egzaminie materiały pomocnicze zgodne z komunikatem dyrektora CKE – komunikat ten jest do pobrania poniżej tej instrukcji. Szkoła zapewni tylko słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny oraz wybrane wzory z matematyki, fizyki, biologii i chemii. Pozostałe pomoce jak np. kalkulator, linijka itd. zdający przynosi we własnym zakresie,
 16. Na egzamin zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną. W sytuacji wyjątkowej, gdy zdający jest już w pobliżu szkoły lub na terenie szkoły, a zapomniał dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i nie ma czasu by wrócić do domu po ten dokument należy zgłosić się przy sali egzaminacyjnej do przewodniczącego i poprosić o potwierdzenie jego tożsamości przez innego nauczyciela szkoły,
 17. Po zakończonym egzaminie zdający zakładają maseczki ochronne i w bezpiecznych odległościach opuszczają salę egzaminacyjną. Należy wtedy odebrać odzież wierzchnią i bezzwłocznie opuścić teren budynku – po za budynkiem zdający rozchodzą się nie tworząc skupisk i grup, po czym opuszczają teren szkoły,
 18. Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z toalety przed, w trakcie lub po egzaminie, należy wtedy zachować bezpieczny odstęp od innych osób korzystających z korytarza czy z pomieszczenia toalety. Po opuszczeniu toalety należy zdezynfekować ręce i udać się prosto do celu,
 19. Procedury szczegółowe przekaże przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem podczas instruktażu organizacyjnego – dlatego ważne jest przybycie do szkoły i sali w bezpiecznym zapasie czasu na te czynności !!!
 20. Osoby zdające w danym dniu dwa egzaminy (rano i po południu) mogą przebywać na terenie szkoły po za budynkiem lub w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu oczekując na drugi egzamin, ale z zachowaniem obowiązujących zasad bezpiecznej odległości od siebie. W tym czasie mogą spożyć przyniesiony przez siebie posiłek i napój,
 21. Szkoła nie zapewnia wody podczas egzaminu – wodę można przynieść we własnym zakresie w butelce do 1 litra i postawić ją obok stolika egzaminacyjnego,
 22. Sytuacje, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji będą rozpatrywane zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami prawa właściwego ministra.

Details

Start:
17.06.2020 @ 08:00
End:
8.07.2020 @ 17:00
Event Category: