GIGANCI AKTYWNI W PLENERZE – konkurs

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

GIGANCI AKTYWNI W PLENERZE – konkurs

15.10.2022

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym „Giganci aktywni w plenerze”.

Pogoda w tym roku sprzyja podejmowaniu różnorakiej aktywności na świeżym powietrzu. Biegasz, pływasz, jeździsz rowerem, grasz w piłkę, tenisa, badmintona, uczestniczysz w zajęciach fitness, jogi, uprawiasz trening siłowy w plenerze, nordic walking lub jesteś pasjonatem jakiejkolwiek innej formy ruchu, zaprezentuj nam swoją aktywność wykorzystując dowolną technikę plastyczną lub graficzną.

Zapoznaj się z poniższym regulaminem, określającym zasady udziału w konkursie. Termin zgłoszenia prac do konkursu upływa 14 października br. Zapraszamy.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego
“Giganci aktywni w plenerze”
I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu.

1.2 Konkurs tematyczne nawiązuje do hasła przewodniego roku 2022 „Razem – Aktywnie”

1.3 Celami konkursu są:

  • promocja aktywności fizycznej (uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz innych form ruchu) jako czynności warunkującej dobrostan psychofizyczny człowieka,
  • rozwijanie u młodzieży zainteresowań i zamiłowań plastycznych.

1.4 Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

2.1 Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu.

2.2 Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

2.3 Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (włącznie z grafiką komputerową).

2.4 Minimalny wymiar pracy to format A4 (tj. 210 x 297 mm, w pikselach 2480px x 3508px).

2.5 Prace konkursowe, opatrzone na odwrocie metryczką (imię i nazwisko/klasa), należy składać do dnia 14 października 2022 roku, w bibliotece szkolnej.

2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu

3.1 Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora najpóźniej do dnia 31 października 2022 roku.

3.2 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

3.3 Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu http://www.giganci.pl/.

3.4 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 

IV. Postanowienia końcowe

4.1 Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.

4.2 Ponadto każdy uczestnik konkursu oświadcza, że:

  • praca jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  • przyjmuje całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, kierowanych do Organizatora (w sytuacji naruszenia praw autorskich),
  • wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 2018 poz. 1000, ze zm.), a także na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora.

4.3 Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), na stronie ZS nr 1 http://www.giganci.pl/ i szkolnym Facebooku, a także do ich wielokrotnej ekspozycji na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

Szczegóły

Data:
15.10.2022
Kategorie Wydarzenie:
, , , ,