Konkurs na projekt graficzny banera

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Konkurs na projekt graficzny banera

15.12.2023

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na projekt graficzny banera.

Hasło przewodnie naszej szkoły, któremu poświęcony będzie przyszły rok kalendarzowy 2024 to „Kulturalne klimaty Gigantów”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem, określającym zasady uczestnictwa w konkursie.

Regulamin konkursu na projekt graficzny banera

p.n. „Kulturalne klimaty Gigantów”

 1. Organizatorem konkursu na projekt graficzny jest Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 2. Konkurs tematycznie nawiązuje do hasła przewodniego roku 2024 „Kulturalne klimaty gigantów”
 3. Celami konkursu są:
 • wzbudzenie refleksji na temat zjawiska kultury jako ważnego elementu życia ludzkiego,
 • zwrócenie uwagi na znaczenie kultury w życiu młodego człowieka oraz jej wpływu na funkcjonowanie w życiu społecznym,
 • rozwijanie umiejętności i kreatywności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.

4. Adresaci konkursu : uczniowie ZS nr 1 w Wągrowcu.

5. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu graficznego banera– zawierającego w swojej treści skojarzenia dotyczące szeroko pojętej kultury oraz różnych form uczestnictwa w niej.
 • Projekt wykonany przy wykorzystaniu narzędzi graficznych Corel, Adobe ilustrator, stanowić musi samodzielną pracę ucznia oraz nie może naruszać wartości etycznych i praw osób trzecich.
 • Projekt banera powinien zostać dostarczony w pliku wektorowym w krzywych oraz wyeksportowany do formatu JPG, w rozmiarze 9,2 m x 1,2 m netto i 9,30 m x 1,30 m brutto, w rozdzielczości 150 dpi, w palecie kolorów CMYK.
 • Prace należy przesłać na adres mailowy: telimena50@o2.pl, w temacie wpisując: „Kulturalne klimaty Gigantów” oraz imię i nazwisko autora projektu.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 projekty.
 • Termin zgłaszania projektów upływa dnia 15.12.2023 r.

6. Prace spełniające wszystkie wymogi określone w pkt. 5 oceniane będą według poniższych kryteriów:

 • oryginalność pomysłu,
 • zgodność z tematem,
 • estetyka i czytelność.

7. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, która zdecyduje o wyborze najlepszego projektu. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2023r.

9. Laureat konkursu otrzyma dyplom okolicznościowy oraz nagrodę rzeczową.

10. Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.
 • Ponadto każdy uczestnik konkursu oświadcza, że:
 • praca jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • przyjmuje całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, kierowanych do Organizatora (w sytuacji naruszenia praw autorskich).
 • Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 2019 poz. 1000, ze zm.), a także wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych prac na konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), na stronie ZS nr 1 http://www.giganci.pl/ i szkolnym Facebooku, a także do ich wielokrotnej ekspozycji na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

Details

Date:
15.12.2023
Event Categories:
, , ,