KONKURS NA TEKST HYMNU SZKOŁY

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

KONKURS NA TEKST HYMNU SZKOŁY

6.12.2020

Wpisz się w historię Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu! Zostań autorem słów hymnu naszej szkoły!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs pod hasłem „Hymn naszej szkoły”.

Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Celem konkursu jest wyłonienie tekstu hymnu Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

 

Regulamin konkursu

na tekst hymnu

Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu

 

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu.
 2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni wicedyrektor szkoły Pani Izabella Krystkowiak.
 3. Koordynatorami konkursu są: nauczyciel muzyki Pani Lucyna Walewska-Jastrząbek, nauczyciele bibliotekarze.

Cele konkursu

 1. Napisanie tekstu do istniejącej linii melodycznej hymnu, pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą.
 2. Wzbogacenie tradycji i symboli szkoły.
 3. Pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden autorski projekt – tekst hymnu.
 4. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 5. Ponadto każdy uczestnik konkursu oświadcza, że:
 • Zgłaszany do konkursu tekst jest jego pomysłem autorskim i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 • Tekst nie został nigdzie wcześniej opublikowany.
 • Przyjmuje całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, kierowanych do Organizatora (w sytuacji naruszenia praw autorskich).
 • Wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu.

Zasady i forma prezentacji prac konkursowych

 1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą.
 2. Tekst hymnu, jego rytmika powinna być dopasowana, pod względem podziału do linii melodycznej hymnu.
 3. Plik z linią melodyczną hymnu udostępniają Koordynatorzy konkursu.
 4. Prace konkursowe w postaci pliku tekstowego należy przesyłać na adres telimena50@o2.pl, w temacie wpisując „Hymn – konkurs” oraz imię i nazwisko autora/autorów.
 5. Termin przesyłania prac upływa z dniem 6 grudnia 2020 roku.

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Przy ocenie prac, komisja konkursowa uwzględniać będzie:
 • zgodność treści z tematem,
 • poprawność językową tekstu,
 • dopasowanie tekstu do linii melodycznej,
 • oryginalność i walory artystyczne tekstu.
 1. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2020r.
 2. Komisja Konkursowa ustalona przez Organizatora dokona wyboru jednego tekstu hymnu oraz przyzna jedną nagrodę główną. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego tekstu hymnu i ustalenia innych kryteriów jego wyłonienia.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji nagrodzonego tekstu, w porozumieniu z jego autorem, w celu uzyskania zadowalającego efektu.
 4. Nagrodzony tekst staje się własnością szkoły, tym samym jego autor wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na Organizatora – w zakresie publikacji i rozpowszechniania – podpisując stosowne oświadczenie.
 5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 6. Prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi przez Organizatora.

Details

Date:
6.12.2020
Event Categories:
, , , ,
Event Tags: