Konkurs plastyczny ,,Pomocna dłoń”

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Konkurs plastyczny ,,Pomocna dłoń”

31.10.2017

Szkolny Klub Wolontariatu ,,Dar Życia” wraz z Panią Aleksandrą Tabaką – Hoffmann zaprasza uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w konkursie plastycznym ,,Pomocna dłoń”.

Każdy człowiek był, jest lub będzie w sytuacji potrzeby pomocy ze strony drugiego człowieka. Różne są sposoby pomagania, tak jak różne są nieszczęścia. Jesteśmy ciekawi Twojej wizji pomagania. Weź udział w konkursie i pokaż, jak chcesz zmieniać świat pomagając innym.

Regulamin konkursu:

I. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.
 2. Propagowanie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw altruistycznych.
 4. Dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 5. Rozwijanie u młodzieży kreatywności, pomysłowości i samodzielnego myślenia.

II.Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 2. Technika wykonywania prac dowolna: rysunek, obraz, grafika komputerowa itp.
 3. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora oraz klasę.
 4. Prace należy wykonać samodzielnie.
 5. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.), a także na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora.
 6. Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na konkurs prac na stronie ZS nr 1 giganci.pl oraz publikowanie ich w celach promocyjnych szkoły.

III. Termin:

Prace należy dostarczyć do dnia 31 października 2017r. do p. Aleksandry Tabaki-Hoffmann lub opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Dar Życia” p. Beaty Pilarskiej.

IV. Wyniki konkursu:

 1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość i oryginalność.
 2. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu giganci.pl.

Zapraszamy! 🙂

Details

Date:
31.10.2017
Event Categories:
, ,