MEMem w Moniuszkę!

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

MEMem w Moniuszkę!

31.10.2019

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 2. Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie ZS nr 1 w Wągrowcu.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Moniuszko lirycznie, patriotycznie i na wesoło, realizowanego przez bibliotekę (X-XI 2019r.).
 4. Celami konkursu są:
 • zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Stanisława Moniuszki,
 • zachęcenie uczniów do aktywności twórczej przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych,
 • rozwijanie umiejętności i kreatywności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Zadaniem konkursowym jest opracowanie MEMów dotyczących życia i (lub) twórczości Stanisława Moniuszki, przy wykorzystaniu narzędzi strony internetowej memy.pl, aplikacji ToonyTool, itp.
 • MEM musi stanowić samodzielną pracę ucznia, nie może naruszać wartości etycznych i praw osób trzecich.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 projekty MEMa.
 • MEM powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG, przesłanego na adres mailowy: telimena50@o2.pl, w temacie wpisując: „Konkurs” oraz imię i nazwisko autora.
 • termin zgłaszania projektów upływa dnia 31.10.2019r.
 1. Prace spełniające wszystkie wymogi określone w pkt. 5 oceniane będą według poniższych kryteriów:
 • oryginalność pomysłu,
 • zgodność z tematem,
 • estetyka i czytelność.
 1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, która zdecyduje o wyborze najlepszego MEMa. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego projektu.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie br. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły i/lub facebooku wraz z publikacją wybranych MEMów.
 3. Laureat konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy oraz nagrodę rzeczową.
 4. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgłoszonych do konkursu prac, na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku, a także wykorzystywanie tych prac do promocji szkoły.
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

Details

Date:
31.10.2019
Event Categories:
, , , ,