Wydarzenia w miesiącu: grudzień 2022

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

„Najpiękniejsza ekologiczna ozdoba świąteczna”

15.12

ORGANIZATOR KONKURSU: Szkolny Klub Ekologa GIGANCI

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką ozdoby świątecznej z surowców wtórnych podlegających recyklingowi (opakowania papierowe, szklane, plastikowe, gazety) lub z materiałów naturalnych (drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, owoce).

 

CEL KONKURSU

– zaktywizowanie uczniów do działań promujących ,

– rozwijanie uzdolnień plastycznych, kreatywności,

– kształtowanie postawy proekologicznej,

– wykorzystanie materiałów odpadowych i naturalnych, nadających się do recyklingu,

– uwrażliwienie na piękno naturalnego środowiska,

– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest uczniom wszystkich klas Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Wykonanie jednej ozdoby świątecznej zgodnej z założeniami konkursu.
  1. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko, klasa).
  2. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:

a)zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście,

b)akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,

c)wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

d)wyraża zgodę na publikację zdjęć zgłoszonej do konkursu pracy

TERMIN I MIEJSCE ODDAWANIA PRAC

Prace należy dostarczyć organizatorom konkursu – Beacie Klapiszewskiej- Kaźmierczak lub Patrycji Świerad do dnia 15 grudnia 2022.

OCENA PRAC

  1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną podane w dniu 20 grudnia 2022 r.
  2. Przy ocenie ekologicznych ozdób świątecznych Komisja zastosuje następujące kryteria:

− estetyka wykonania,

− walory artystyczne pracy,

− walory ekologiczne pracy,

− pomysłowość,

− bogactwo użytych materiałów.

  1. Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu nagrody niespodzianki, a dla wszystkich uczestników dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zgłoszenie ozdób świątecznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji wyników konkursu  w Internecie.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wykorzystane do dekoracji szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Szczegóły

Data:
15.12
Kategorie Wydarzenie:
, , , ,