Ogólnopolski Konkurs „Zaczytana szkoła”

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Ogólnopolski Konkurs „Zaczytana szkoła”

14.10.2022

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Zaczytana szkoła”, którego celem jest popularyzowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs trwa do 30 listopada bieżącego roku szkolnego, a jego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytana szkoła” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów, poprzez zrealizowanie zadań, które promują czytelnictwo wśród młodzieży.

Przed nami pierwszy etap zmagań:

– „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.

Zaprojektowanie przez ucznia żywej okładki swojej ulubionej książki.

Regulamin konkursu literackiego na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.
 3. Prace powinny być napisane na komputerze lub odręcznie i opisane według wzoru: „Moje zakończenie”, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, a także tytuł i autor książki.
 4. Złożone prace powinny być autorskie, nigdy wcześniej niepublikowane.
 5. Prace konkursowe należy złożyć w sali 215 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ewa.nogalska@giganci.pl.W treści wiadomości należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasę.
 6. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: pomysłowość, kreatywność, kompozycję, poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną,  kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.
 7. Termin zgłaszania prac:14.10.2022r.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej/Facebooku szkoły. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone!
 9. Nagrodzone prace zostaną przesłane na adres organizatorów Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Zgłoszenie prac na konkurs będzie uważane za zaakceptowanie regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu ,,Żywa okładka”:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii, inspirowanej okładką wybranej książki. Praca ma polegać na wiernym odtworzeniu okładki wybranej przez ucznia książki.
 2. Wybrana okładka, a co z tym się łączy – również zdjęcie, musi przedstawiać człowieka lub grupę ludzi. Do „żywej okładki” należy dołączyć także zdjęcie oryginału (okładki książki).
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów Technikum/Szkoły Branżowej.
 4. Zasady uczestnictwa: Zgłoszone do konkursu zdjęcie powinno zostać zapisane w formacie jpg lub png; jego rozdzielczość nie powinna być mniejsza niż 3200x2400px. W nazwie pliku musi się znaleźć imię i nazwisko uczestnika konkursu.
 5. Zgłaszane fotografie muszą być w pełni autorskie. Zdjęcie konkursowe i zdjęcie oryginalnej okładki książki należy przesłać pocztą elektroniczną do 14.10.2022r. na adres: ewa.nogalska@giganci.pl W treści wiadomości należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasę.
 6. Jeśli okładka przedstawia grupę ludzi, autor pracy, przesyłając fotografię, załącza oświadczenie zapewniające, że osoby, których wizerunek znajduje się na zdjęciu, wyraziły zgodę na jego publikację.
 7. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: wierność odtworzenia okładki, jej zgodność z oryginałem, umiejętność wykorzystania nowych technologii, jak również estetykę wykonania, przygotowanie planu zdjęciowego, kostiumów i rekwizytów.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej/Facebooku szkoły. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone i przesłane na adres ogólnopolskiego organizatora konkursu Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
 9. Zgłoszenie prac na konkurs będzie uważane za zaakceptowanie regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia i promocji konkursu. (Przez promocję konkursu rozumie się umieszczanie prac na Facebooku szkoły). Zachęcamy do udziału w konkursie!

Pozostałe zadania konkursowe pojawią się już niebawem!

Szczegóły

Data:
14.10.2022
Kategorie Wydarzenie:
, , , ,