PRZYŁAPANI NA CZYTANIU – Konkurs fotograficzny

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

PRZYŁAPANI NA CZYTANIU – Konkurs fotograficzny

29.10.2017

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zaprasza młodzież wągrowieckich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą: „Przyłapani na czytaniu. Intymność czytania.”

Czekamy na liryczne fotografie, będące próbą zatrzymania w kadrze ulotnej chwili czytania (nie tylko książki).

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

“Przyłapani na czytaniu. Intymność czytania”

 

I.  Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

1.2 Celami konkursu są:

 1. Promocja czytania jako przyjemności rozwijającej i wartościowej.
 2. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 3. Propagowanie wśród młodzieży postawy twórczej.
 4. Rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

1.3 Konkurs adresowany jest do młodzieży wągrowieckich szkół ponadgimnazjalnych.

II.  Zasady uczestnictwa w konkursie

2.1 Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii ukazującej ludzi w różnych miejscach, w sytuacji czytania.

2.2 Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową.

2.3 Fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp., a także korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

Nie będą akceptowane zdjęcia: z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej, lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

2.4 Dopuszcza się serie fotograficzne, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.

2.5 Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, naruszające prawo do prywatności.

2.6 Zdjęcia należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres telimena50@o2.pl. W tytule maila należy wpisać: „Konkurs fotograficzny” oraz imię i nazwisko autora zdjęć. W treści wiadomości należy podać następujące dane uczestnika konkursu:

 1. imię i nazwisko uczestnika konkursu,
 2. adres zamieszkania,
 3. telefon, e-mail,
 4. nazwę szkoły, do której uczęszcza.

2.7 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 5 MB.

2.8 Termin nadsyłania fotografii upływa dnia 29 października 2017 roku.

2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania fotografii nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

III. Nagrody

3.1 Oceny fotografii dokona Jury powołane przez organizatora najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 roku.

3.2 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

3.3 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu www.giganci.pl

3.4 Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

IV Postanowienia końcowe

4.1 Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.

4.2 Ponadto każdy uczestnik konkursu oświadcza, że:

 1. Zdjęcia są wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 2. Przyjmuje całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, kierowanych do Organizatora (w sytuacji naruszenia praw autorskich),
 3. Wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.), a także na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora.

4.3 Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na konkurs zdjęć (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), na stronie ZS nr 1 www.giganci.pl, a także do ich wielokrotnej ekspozycji na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Data:
29.10.2017
Kategorie Wydarzenie:
,