Zaprojektuj nowe logo szkoły!

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zaprojektuj nowe logo szkoły!

30.11.2017

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.
 3. Konkurs trwa od 20.10.2017 r. do 30.11.2017 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Projekty konkursowe mają być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZS1  w Wągrowcu.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych – grafiki wektorowej (np. logo.svg).
 3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
 • składać się :
  •  z logotypu (stylizacji literowej),
  •  z elementu graficznego będącego symbolem,
  • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Projekt logo wykonujemy w programie do grafiki wektorowej.

Gotową pracę oddajemy w postaciach:

 • elektronicznej na podpisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD lub DVD.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 30.11.2017 r. w sekretariacie Dyrektora szkoły.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizator nie zwraca prac.

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę – smart wach.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 15.12.2017 r.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Szczegóły

Data:
30.11.2017
Kategorie Wydarzenie:
,