Wyniki konkursu wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia i wiedzy o HIV i AIDS