XVI Dzień Papieski przeżywany pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”