XVI Dzień Papieski przeżywany pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”

Debata społeczna „Stan bezpieczeństwa w placówkach oświatowych”
2016-10-08
Dzień Nauczyciela
2016-10-13