XVII Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej