Zajęcia profilaktyczne z funkcjonariuszkami Policji.