Podsumowanie konkursu plastycznego ,, Nie dla dopalaczy!”


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym na przygotowanie plakatu pod hasłem„Nie dla dopalaczy!”. Młodzież wykazała się wielką pomysłowością, a prace były bardzo ciekawe, w których ostrzegano przed zażywaniem dopalaczy oraz przedstawiano skutki zdrowotne i społeczne osób, które po nie sięgają.

Wyróżniono trzy najciekawsze prace, I miejsce zajęła Nikola Lihs z klasy I Tf, II miejsce Lidia Gaszyńska z klasy II Tmg, zaś III miejsce otrzymał Bartosz Łasiński z klasy I b2. Gratulujemy serdecznie!

Oprogramowanie magazynowe w logistyce


Uczniowie klasy II TL wzięli udział w zajęciach pt. „Oprogramowanie magazynowe w logistyce”, prowadzonych przez p. Emilię Paradowską i p. Ewelinę Kaczmarek, gdzie realizowali określone zadania, a także zapoznali się z podstawowym oprogramowaniem magazynowym Subiekt GT.
Zajęcia te miały na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzenia oprogramowania do obrotu magazynowego oraz poprawę jakości pracy uczniów, poprzez stworzenie modelu innowacyjnej metody kształcenia.

Szkolny Mistrz Mechatroniki


30 maja 2022r. odbył się Międzyszkolny Konkurs ,,Szkolny Mistrz Mechatroniki”, którego organizatorem był pan Piotr Nogalski. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat mechatroniki wśród młodzieży, pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania zawodowego uzyskanego w trakcie kształcenia w zawodzie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką mechatroniczną i kształcenie umiejętności zawodowych.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych z powiatu pilskiego, gnieźnieńskiego, wągrowieckiego. Konkurs był przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji internetowej do tworzenia testów –  Testportal.

Tytuł ,,Szkolnego Mistrza Mechatroniki” otrzymali: Bartosz Szczepański i Szymon Szymański z Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie, Jakub Proch z Zespołu Szkół Technicznych w Pile oraz Krzysztof Kliszewski z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Gratulujemy serdecznie!

 

 

Projekt „Be healthy in a safe world”


W tym roku szkolnym, od listopada do maja braliśmy udział w projekcie międzynarodowym, w ramach programu eTwinning. Projekt umożliwia współpracę szkół, uczniów i nauczycieli za pomocą mediów elektronicznych. W projekcie brali udział chętni uczniowie z klas 1Tf, 1Tż, 2b3,3Tg5, 3Tl,1 a koordynatorami projektu były panie Agata Jamroży, Joanna Zborowska oraz Danuta Bodus. Czytaj więcej…