Fototechnik to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań. Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik swoją pracę wykonuje w atelier fotograficznym lub w plenerze. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, na zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych.
Najlepsza usługa pisania zleceń

W trakcie nauki absolwent nabędzie umiejętności:
1) organizowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;
3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;
4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

Warunkiem uzyskania tytułu fototechnika jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym:
A.20. Rejestracja i obróbka obrazu
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Od roku szkolnego 2017/2018 kwalifikacje zawodowe zmienią nazwę na:

  • AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

Fototechnik po pozytywnym ukończeniu egzaminu zawodowego może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, wydawnictwach, drukarniach, a przede wszystkim może otworzyć własna działalność gospodarcza.