Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych . Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami cyfrowymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne.

Technik fotografii i multimediów powstał z myślą o stworzeniu miejsca, które umożliwiłoby uczniom rozwijanie umiejętności artystycznych. W czasie zajęć każdy ma możliwość kreatywnego myślenia i nauczenia się wielu zagadnień i technik potrzebnych w zawodzie. Nauka w technikum trwa 5 lat.

Technik fotografii swoją pracę wykonuje w atelier fotograficznym lub w plenerze.

W trakcie nauki absolwent nabędzie umiejętności:
1) organizowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;
3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;
4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

Warunkiem uzyskania tytułu technik fotografii i multimediów jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym:

  1. 23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Organizacja prac fotograficznych.
  • Rejestracja obrazu.
  • Obróbka i publikacja obrazu.
  1. 28 Realizacja projektów multimedialnych
  • Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych.
  • Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych.

 

Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik fotografii i multimediów.

Technik fotografii i multimediów może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, wydawnictwach, drukarniach, a przede wszystkim może otworzyć własna działalność gospodarcza.

IMG_1052
IMG_9942