Technik handlowiec


Technik Handlowiec

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

Czym zajmuje się technik handlowiec w codziennej pracy:

 

 

 • sporządzanie i zawieranie umów kupna-sprzedaży,

  • przygotowywanie ofert handlowych,

  • prowadzenie negocjacji z dostawcami, klientami,

  • organizowanie przepływu towarów lub realizacji usługi,

  • kontrola towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także zabezpieczanie go przed uszkodzeniem, dbanie o odpowiednie opakowania i jego oznakowanie,

  • dokonywanie inwentaryzacji towarów,

  • opracowywanie strategii sprzedażowej,

  • przygotowywanie raportów sprzedażowych,

  • monitorowanie stanu magazynów,

  • współpraca z działem marketingu i reklamy.

 • Merchandiser

 • Kasjer sklepowy

 • Menedżer produktu

 • Przedstawiciel handlowy

 • Pracownik działu marketingu

 • Pracownik agencji reklamowej

 • Pracownik działu obsługi klienta

 • Sprzedawca usług finansowych

 • Handlowiec

Gdzie może pracować technik handlowiec?

 

Osoby na tym stanowisku zatrudniają firmy prowadzące sprzedaż towarów i usług, przedsiębiorstwa produkcyjne, banki i przedsiębiorstwa finansowe, hurtownie czy magazyny.

Warto pamiętać, że handlowcy należą do pracowników, którzy zwykle nie mają problemów ze znalezieniem pracy!

Kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

 

 

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje DYPLOM – TECHNIK HANDLOWIEC.

Czekamy na Was!

Czekamy na WAS!

Czekamy na Ciebie!