Co to jest logistyka?

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach
oraz między nimi.

Zadaniem logistyka jest więc zorganizować dostarczenie właściwego towaru, właściwemu klientowi, we właściwej ilości i we właściwym czasie, po możliwie najniższych kosztach.

Uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2020/2021 będą uczyli się na tym kierunku przez  pięć lat. Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach:

  • Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów.

  • Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu.

Ponadto u Nas w szkole kształcimy uczennice i uczniów w czteroletnim cyklu nauczania i przygotowujemy ich do kwalifikacji:

  • AU.22 – Obsługa magazynów

  • AU.32 – Organizacja transportu

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych  i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje DYPLOM – TECHNIKA LOGISTYKA.

„Drzwi otwarte” online w ZS nr 1

16 marca 2021r. spotkaliśmy się z ósmoklasistami i ich rodzicami online na „Drzwiach otwartych” naszej szkoły. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Kacper Chrostowski i Cezary Cieślak. Pozdrowienia oraz komentarze analizowała […]

Mamy Brązową Tarczę w rankingu „Perspektyw”

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu jest w gronie najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2021”.

I TL5 z najlepszą frekwencją w roku szkolnym 2019/2020

Uczennice i uczniowie klasy technikum logistycznego I TL5 zakończyli rok szkolny 2019/2020 w restauracji Willisch Cafe w Wągrowcu.

Logistycy w Berlinie

W dniu 4 grudnia 2019 roku uczniowie klas logistycznych wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Berlina.

Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej Uniwersytetu Gdańskiego poinformował nas o wynikach I – szkolnego etapu olimpiady.

II etap Olimpiady Logistycznej z udziałem Gigantów

Wyższa Szkoła Logistyki poinformowała uczestników XII Olimpiady o wynikach 1-ego etapu tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

Patronat Politechniki Poznańskiej

XII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

W tej edycji Olimpiada będzie testem on-line. Etap szkolny odbędzie się 4 października 2019 roku o godzinie 1100. Zgłoszenia do udziału w XII edycji OOL przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie […]

Inspekcja Transportu Drogowego u Logistyków

W dniu 5 czerwca br. klasy III technikum logistycznego miały okazję uczestniczyć w wykładzie, którego gościem był kierownik Oddziału Wydziału Inspekcji w Pile pan Karol Krobski.

X Targi Edukacyjne

X Powiatowe Targi Edukacyjne, które odbyły się w dniu 22.03.2019r. w wągrowieckiej hali OSiR już za nami.