Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem, który łączy w sobie elementy instalacji sanitarnych oraz odnawialnych źródeł energii.  W Polsce, jak i na całym świecie przybywa inwestycji budowlanych wykorzystujących pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz inne urządzenia wykorzystujące źródła energii odnawialnej. Dodatkowo wiele osób decyduje się na modernizację istniejących już instalacji poprzez zmianę źródła ciepła. Logicznym jest więc, że rozpoczął się etap rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na techników energetyki odnawialnej.

W ramach nauki w naszym technikum zdobędziesz dwie kwalifikacje, które znacząco pomogą Ci na ciągle rozwijającym się rynku pracy:

  • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21)
  • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22)

Dodatkowo absolwent technikum może się ubiegać o zostanie certyfikowanym instalatorem w zakresie OZE,  certyfikat wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z art. 136 ust. 4. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) certyfikat może być wydany instalatorowi, który posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (…)

Rekrutacja Krok po Kroku 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

(zapamiętaj swój login i hasło, które będą potrzebne w dalszej części rekrutacji)